Πλήρης αυτοματοποίηση

για τα διαμερίσματα Airbnb

Οι ιδιοκτήτες Airbnb αντιμετωπίζουν αυτά τα προβλήματα: Παράδοση κλειδιών, υψηλό κόστος θέρμανσης / ψύξης και έλλειψη ασφάλειας.

Το Savesor προσφέρει πρόσβαση χωρίς κλειδί, εξοικονόμηση ενέργειας και σύστημα ασφαλείας σε ένα απλό πακέτο.

Savesor για Airbnb ιδιοκτήτες

Ο Savesor για τους ιδιοκτήτες Airbnb διαμερισμάτων είναι μια ολοκληρωμένη λύση ψηφιοποίησης.

Παρέχει όλη την απαραίτητη τεχνολογία για να μετατρέψει ένα διαμέρισμα σε ένα επαγγελματικά διαχειριζόμενο δωμάτιο ξενοδοχείου.

Συναγερμός παραβίασης

Ο Savesor παρέχει συναγερμό παραβίασης. Αναγνωρίζει όταν το διαμέρισμα είναι άδειο και ο Savesor μπορεί να ειδοποιήσει τον ιδιοκτήτη ή τον επισκέπτη σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης παρουσίας.

Παράδοση ηλεκτρονικών κλειδιών

Ο Savesor παρέχει υπηρεσίες ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων προς τους φιλοξενούμενους. Οι οικοδεσπότες δεν χρειάζεται πλέον να κάνουν διεθνείς κλήσεις, να προσπαθούν να επικοινωνούν σε διαφορετικές γλώσσες ή να στέλνουν μηνύματα SMS στους επισκέπτες τους. Όλες οι διαδικασίες βασικής παράδοσης γίνονται από το Savesor Cloud.

Ενεργειακή απόδοση με εξοικονόμηση έως και 40%

Ο Savesor καταλαβαίνει πότε το διαμέρισμα είναι άδειο. Οι οικοδεσπότες μπορούν να επιλέξουν τις προτιμήσεις εξοικονόμησης ενέργειας ή να αφήσουν τον επισκέπτη να κάνει μια πράσινη επιλογή.
Ένας οικοδεσπότης μπορεί να δώσει εντολή στον Savesor να ρωτήσει τον επισκέπτη εάν θέλει να εξοικονομήσει ενέργεια όταν δεν βρίσκεται στο διαμέρισμα. Οι οικοδεσπότες μπορούν να προσφέρουν να διατηρήσουν κλιματισμό ή θέρμανση με επιπλέον χρέωση και να λάβουν πληρωμές χρησιμοποιώντας την Apple Pay. Ανάλογα με τη στρατηγική εξοικονόμησης ενέργειας, ο Savesor μπορεί να θέσει σε κατάσταση αναμονής κλιματιστικά και συμβατές βαλβίδες καλοριφέρ όταν το διαμέρισμα είναι κενό.

Αυτοματοποίηση υπηρεσιών διευκόλυνσης

Ο Savesor μπορεί να δημιουργήσει αυτόματα κλειδιά εισόδου για το προσωπικό της υπηρεσίας: Με την ολοκλήρωση καθαρισμού του χώρου ο αισθητήρας πληρότητας σας ενημερώνει ότι ο χώρος είναι έτοιμος για τον πελάτη σας. Ενημέρωση για προκαθορισμένες επισκέψεις καθαρισμού κατά την παραμονή, όταν ο επισκέπτης βγαίνει από το διαμέρισμα.

Ο απαραίτητος εξοπλισμός Savesor αποτελείται από τέσσερα μέρη:

Αισθητήρας Savesor

Αισθητήρες πόρτας και παράθυρων

Κλειδαριά & PIN-pad

Σύστημα Κεντρικής Διαχείρισης

Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο των διαμερισμάτων σας